[ข่าว] หนุ่มเอเชียเครียดหนักกับกระแสผมร่วงศีรษะล้าน

ศีรษะล้าน หลายคนคงเริ่มสังเกตว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ปลูกผมและคลินิกปลูกผมออกมาให้เห็นในเอเชียกันมากมาย นั่นเป็นเพราะหนุ่มๆ ในภูมิภาคนี้เริ่มมีปัญหาผมร่วงศีรษะล้าน เหมือนหนุ่มๆ ในตะวันตก ซึ่งมีผู้สรุปว่า ประชากรเพศชายราวครึ่งหนึ่งในภูมิภาคนั้นมักสูญเสียเส้นผมและกลายมาเป็นคนศีรษะล้านก่อนถึงวัยกลางคนด้วยซ้ำ แต่ในปัจจุบัน ชายเชื้อสายเอเชียที่มีอายุไม่มาก เริ่มประสบปัญหาศีรษะใกล้ล้านมากขึ้น และปัจจัยที่คาดว่าส่งผลในเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแต่พันธุกรรม แต่มีทั้งความเครียด โภชนาการที่ไม่ดี การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และงานวิจัยล่าสุดในจีนที่สอบถามข้อมูลจากผู้ร่วมโครงการ 50,000 คน พบว่า ชายชาวจีนที่มีอายุในข่วงเลข 3 มีปัญหาผมร่วงศีรษะล้านมากกว่าคนในช่วงอายุอื่นๆ ขณะที่รายงานจากสื่อรัฐของจีนระบุว่า ราว 1 ใน 3 … Read More