[ข่าว] ผมร่วงอย่าพึ่งหมดหวัง ศิริราชยันมีหนทางรักษา

2019-08-15 วันผมร่วงโลก’ (World Alopecia Day) จะตรงกับวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมของทุกปี ในปีนี้ทางสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบรรยายขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคผมร่วง และผมบาง แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ห้องประชุมประชา โมกขะเวส หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง หัวหน้าสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ปัญหาผมร่วง ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากปัจจัยของพันธุกรรม และฮอร์โมน ในผู้ชายพบถึงประมาณ 75% และในผู้หญิงพบถึงประมาณ 50% ส่วนสาเหตุอื่นที่รองๆ มา เช่น โรคผมร่วงเป็นหย่อม เกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง เกิดการทำลายที่ตัวรากผม และจากสาเหตุอื่น เช่น โรคหนังศีรษะอักเสบต่างๆ เชื่อว่าปัจจัยที่สำคัญที่เกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงก็คือผู้ชายจะมีฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อว่า Testosterone ที่มีต่อรากผม และในผู้ป่วยซึ่งมีประวัติของพันธุกรรม คือ ผมบาง ศีรษะล้าน ก็จะทำให้เกิดการหลุดร่วงง่ายขึ้น และผมจะมีลักษณะเส้นเล็กลงเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจัยอิทธิพลของฮอร์โมนนั้นเอง ซึ่งต้องมีการวินิจฉัยที่แม่นยำ โดยผู้ป่วยควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด และประเมินระยะของโรค ซึ่งในการรักษาสำคัญที่ต้องมีความสม่ำเสมอ โดยผู้ป่วยจะต้องมีวินัยในการรับประทานยา และทายา “ปัจจุบันที่โรงพยาบาลศิริราชเริ่มนำ Sculp Cooling Divice ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษ เข้ามาศึกษาวิจัย เครื่องดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ในลดโอกาสการร่วงของเส้นผมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ได้รับเคมีบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเครื่องมือดังกล่าวใช้หลักการทำงานของเครื่องที่ใช้ความเย็นมาหล่อเลี้ยงที่บริเวณหนังศีรษะ ทำให้เส้นเลือดมีการหดตัว จนไปเลี้ยงที่บริเวณหนังศีรษะน้อยลง ทำให้ยาเคมีบำบัดที่อยู่บริเวณรากผมก็จะน้อยลง เกิดพิษต่อเซลล์รากผมน้อยลง ซึ่งจะทำให้ลดโอกาสการเกิดการหลุดร่วงของผมของผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด โดยอาจไม่ได้ผล 100% แต่ก็สามารถช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้พอสมควร” โรคเส้นผมเปรียบเสมือนกระจกส่องสุขภาพ เมื่อใดมีปัญหาผมร่วง อาจเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่า มีปัญหาหรือมีข้อผิดปกติในร่างกาย จึงควรรีบมาพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อหาสาเหตุและรีบแก้ไข เพื่อจะได้มีเส้นผมที่มีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยกิจกรรมการบรรยายที่จัดขึ้นเนื่องในวันผมร่วงโลกนี้ เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ทราบถึงโรคผมร่วงว่ามีผลกระทบอย่างไร มีสาเหตุอย่างไร มีการวินิจฉัยอย่างไร และมีการรักษาอย่างไร เพื่อจะได้สามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้ไปดูแลตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบถามปัญหาต่างๆ และมีการไลฟ์สดทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมมีทั้งประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาผมบาง ศีรษะล้าน รวมทั้งที่เป็นผู้ป่วยเดิมของโรงพยาบาลศิริราช โดยหวังว่าอย่างน้อยจะทำให้ผู้ป่วยมีความสบายใจ มองเห็นทางออกของโรคว่า ไม่ได้เป็นโรคที่ทำให้หมดหวัง หมดหนทางการรักษากันเสียทีเดียว แล้วก็ควรจะพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป”